Polityka Prywatności

Zapisując się na listę zgadzasz się na przetrzymywanie i przetwarzanie swoich danych przez witrynę i Radosne Projekty Paweł Wasiak

Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika jest Radosne Projekty Paweł Wasiak z siedzibą w Aleja Solidarności 98/31, 01-016 Warszawa

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym Radosne Projekty Paweł Wasiak przetwarza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi. W przypadku zapisania się przez Użytkownika do newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na wysyłce tego newslettera przez Radosne Projekty Paweł Wasiak. Dane mogą być przetwarzane również w celu realizacji obowiązków Radosne Projekty Paweł Wasiak przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw Radosne Projekty Paweł Wasiak, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Radosne Projekty Paweł Wasiak przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania lub wypełnienia przez Radosne Projekty Paweł Wasiak obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

Zapis na listę jest dobrowolny. Użytkownik może w każdej chwili wypisać się z otrzymywania wiadomości